Parerga jellemzők

A szerző az új Polgári Törvénykönyv Kodifikációs Főbizottságának elnöke a Kódex tervezetének elkészítése során felmerült elvi kérdésekről írta újabb könyvét. A monográfia folytatása Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései cím alatt közzétett munkának.
A kötet címében szereplő "Parerga" kifejezést a szerző - legalábbis ami a magyar jogtudományi irodalmat illeti - Szász-Schwarz Gusztávtól kölcsönözte, aki 1912-ben ezen a címen tette közzé "vegyes jogi dolgozatait".