Pass auf! 2. Neu jellemzők

A tankönyv főbb jellemzői:
-kis lépésekben halad,
-rendszeres, felfedezhető nyelvtan-feldolgozás: a nyelvtani szabályokat a tanulók szövegekből értik meg,
-részletes nyelvtani összefoglaló a könyv végén,
-sokféle szövegtípus, kibővült új kerettörténet,
-sok változatos szituációs feladat és pármunka,
-a tankönyv, a CD és a munkafüzet kapcsolatát piktogram jelöli,
-a leckék végén a tanult beszédszándékok és nyelvtan összefoglalása,
-szószedet a leckék végén és a könyv végén,
-motiváló, élményszerű ábrák,
-bőséges gyakorlóanyag a munkafüzetben.