Pass auf! 3. - Neu jellemzők

A tankönyv főbb jellemzői:
-kis lépésekben halad, figyelembe véve az életkori tanulási sajátosságokat,
-a nyelvtani szabályok felfedeztetését elősegítik a tankönyv olvasmányai,
-a feladatok a tanulókat változatos munkaformákra (pár, csoportmunka) serkentik,
-összefoglalja, elmélyíti a megszerzett tudást,
-az ábrák motiválóak, élményszerűek,
-a leckék utáni összefoglalás lehetőséget ad a tanultak ellenőrzésére,
-részletes nyelvtani összefoglaló a könyv végén,
-a szószedet a leckék végén egynyelvű, a könyv végén kétnyelvű.