Pass auf! 4. Feladatlapok jellemzők

A Pass Auf! 4 című német nyelvkönyv 9 leckéjéhez készítettünk "A" és "B" feladatlapokat. Ezekből a tanár és a tanulók összegezhetik az elért tudást: lemérhetik a tanult anyag elsajátításának fokát, számba vehetik a hiányosságokat, így segítséget kapnak a továbbhaladáshoz. A feladatlapokat gyakorlásra, szintfelmérésre, ellenőrzésre, értékelésre lehet használni.