Pécs topográfiája jellemzők

"(...) Jelen kötet tanulmányai a 2012. október 19-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán azonos címmel megrendezett szimpózium előadásainak jegyzetekkel ellátott, bővített változatai. A téma aktualitását jól mutatja, hogy a tudományos tanácskozás rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot: a szűkebb szakma képviselői mellett, más érdeklődők is szép számmal részt vettek a rendezvényen. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthető lezártnak, hiszen a vállalkozás végső célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvű, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése.(...)" (részlet az Előszóból)