Pécsi Szemle 2003. ősz jellemzők

A tartalomból: Az uránbányászat szerepe a kővágószőlősi római kori villa és mauzóleum feltárásában; A kővágószőlősi római kori villa maradványainak helyzete; Gilebertus ispotályos mester. Az ispotályosok középkori pécsi rendházának kérdése; A pécsi piac a középkorban és a török alatt; A hosszúhetényi szénbányászatról. A Victoria-akna és a Hird-hetényi lovasút létesítése; Néhány pécsi épület Zsolnay-féle majolika és pyrogránit díszítéséről; A szikvízgyártás és a palackozott Tettye forrásvíz Pécsett; "A perzsa határon" Tuka Béla 1907-1914 között a pécsi jogakadémián; A Baranya Megyei Építőipari Vállalat története II. rész...