PÉNZÜGYI SZÁMVITEL jellemzők

A BGF-PSZFK oktatói által összeállított hiánypótló kiadvány a pénzügyi számvitel egyes témaköreit kimerítő alapossággal és pontossággal, valamint világos nyelvezettel taglalja. Értelmezi és magyarázza a szakmai terminusokat, tisztázza a befektetett és a forgóeszközök, a saját tőke, a céltartalékok, a kötelezettségek és az időbeli elhatárolások fogalmát, összetevőit.