Pernye és pecsét jellemzők

László Zsolt újabb verseinek gyűjteménye szerves folytatása és kiteljesítése a Pagoda a csalánmezőn című kötet hangütésének. Kíméletlen éleslátás, a harsány felszínesség elutasítása és egy nehezen megkérdőjelezhető morális tartás jellemzi. A megcsalt és csalódott ember, aki őrzi magában az indulás izgalmait, ígéreteit. S erre folyton emlékezteti magát. Bár némi rezignációval.
László Zsolt zaklatott mondataiban, gazdag és bonyolultan szerveződő metafora-láncolataiban, tudatosan építkező verskonstrukcióiban ott rejtőzik a lét folytonosságának titka, a továbbörökülő hagyomány. Az olvasó fantáziáját megragadják ezek a szokatlan összefüggések, az érzelmességet elutasító, de fanyarul mégis érzelmes sorok. A Pernye és pecsét szerencsés cím, mondhatnám: telitalálat. Kifejezi az örök és mulandó el nem szakítható kettősségét, amire "csak az Isten könnyez mézet". (Péntek Imre)