Piacelmélet jellemzők

E könyvben a Szerzők különös gondot fordítottak arra, hogy lépést tartsanak azzal a modern megközelítéssel, amely az elméleti eredményeket gyakorlati alkalmazásokkal szemléleti. Mi fordítók, pedig többet szeretnénk, mint pusztán rámutatni, hogy a közgazdaságtan megmagyarázhatja az üzleti világ mindennapi eseményeit. Célunk egy sajátos gondolkodásmódot kialakítani immáron a magyar Olvasóban is, és egy olyan szemléleti keretet adni, amely segít megérteni a jelenségek mögött rejlő mechanizmusokat.
A kötetet eredményesen használhatják azok a szakemberek, akik a téma újdonsága miatt bővíteni kívánják meglévő ismereteiket, valamint azok a felsőoktatásban résztvevő hallgatók is, akik a jövőben e terület szakértőivé kívánnak válni.