Placid atya jellemzők

"Placid Atya fiatalon szerzetesfogadalmaiban Istennek adta életét, Isten el is fogadta, de az nem úgy valósult meg, ahogy Placid atya elgondolta, hanem a szenvedésnek és a próbatételnek magasabb ívű pályáján. Akinek Isten az erőssége és bizodalma, annak a siralom völgye is források völgyévé lesz, a forrásból pedig sokan meríthetnek, és erőre kaphatnak. Jöhet az élet ősze, ebből is derű, kiengesztelődés és az Isten jósága tükröződik vissza, aminek részesei lehetünk. Placid atya tanulságtétele az, hogy Isten a mi fájdalmas emberi történelmünket és történetünket is kiengesztelődéssé oldja." (Dr. Várszegi Asztrik)
E kötetben paptársai, barátai és tisztelői köszöntik pappá szentelésének 70. évfordulóján.