Pluralitás és kommunikáció jellemzők

A Pluralitás és kommunikáció című kötet a kolozsvári Babes-Bolyai Tu­dományegyetem (BBTE) Filozófia Tanszékcsoportjának magyar tago­zata és a Pro Philosophia Alapítvány 2002. október 26-án megtartott tanévnyitó konferenciájának előadásait tartalmazza. A konferencia té­maválasztása igyekezett megteremteni a bemutatkozás, a párbeszéd és az együttgondolkodás feltételeit, a pluralitás alapkérdéseit és an­nak sajátos, ágazati problémáit vizsgáló különböző filozófiai és társa­dalomtudományi kutatások és álláspontok képviselői részére. A kon­ferencia különös figyelmet szentelt a sokféleség és a kommunikáció közti viszony elemzésére és megvitatására, beleértve a hagyományos és újabb, médiumok által közvetített kommunikáció problémáit is. Kérdésfelvetéseivel a konferencia kapcsolódási pontokat körvonala­zott a filozófia megújulásában meghatározó szerepet játszó kommu­nikatív dimenzió különféle diszciplínáival való együttműködés és a politikafilozófiai érdeklődés számára.