Pokorni jellemzők

"(...) A rendszerváltoztatás óta idestova másfél évtized telt el. Ami történt, arra még nincsen rálátásunk. Még nehéz egyértelműen megítélni: ami történt, kevés volt-e, megemészthetetlenül sok - például az ország leszakadóban lévő rétegeinek -, vagy éppenséggel ennyit lehetett tenni 'forradalmi változtatások' nélkül, amelyekről sok jó tapasztalatunk korábbi történelmünk nyomán nem volt.
Goethe egyik versében így ír: 'A múltnál nincsen kényesebb dolog / Mint tüzes vashoz, nyúlj félve hozzá: / Másképp tudomásodra hozná, / Mily forró saját korod.'
Ez a kötet most megmutatja, hogy a közelmúlt történései is meglehetősen átforrósítják a jelent. Valamirevaló történész számára minden korban fontosak voltak az objektív források, dokumentumok és feljegyzések mellett a személyes tartalmú visszaemlékezések. Sokszor többet árulnak el ezek az egyéniségen átszűrt számvetések a múlttal, mint az adatokkal telezsúfolt kimutatások, fölmérések. Nem könnyű a történelmet elválasztani a jelentől - sok esetben nem is lehet. Ezért fontos, hogy elemző módon tudjunk visszatekinteni az eltelt másfél évtizedre.
Talán néhány embert meglep, hogy egy mindössze a negyvenes évei elején járó ember életinterjút ad - ám Pokorni Zoltán élete elválaszthatatlanul összefügg a rendszerváltoztatás kevéssé ismert fejezeteivel. (...) Pokorni Zoltán visszaemlékezése nem merül ki az események rögzítésében. Bemutatja az egyes intézkedések, cselekedetek, döntések hátterét, elemzi és értelmezi a folyamatokat, méghozzá egy nagyobb, történeti kontextusba helyezve. Megállapításaival lehet vitatkozni, de az egyértelmű, hogy vezető politikustól az elmúlt másfél évtizedről ritkán kaptunk ilyen lényegre törő, mély elemzést, amely segít megérteni Pokorni Zoltán és a Fidesz politikájának rugóit, mélyebb indítékait is. (...)" (Schmidt Mária)