POLARITÁS jellemzők

Csodálatos olvasmányélmény.Remek AJÁNDÉKKÖNYV!Goethe nagyszerű prózai irásait, filozófiai ihletettségű rásait olvashatjuk a művészetekről, a költészetről ,drámáról, a világirodalomról