Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában jellemzők

A könyv bemutatja az Amszterdami Szerződéssel kiemelt jelentőségűvé emelt "polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés" eljárásjogi aspektusait, továbbá az Amszterdami Szerződés hatálybalépése óta eltelt időszakban megalkotott és hatályba lépett valamennyi közösségi normát, feldolgozva az Unió elemzett jogforrásaira vonatkozó háttér-anyagokat, magyarázó jelentéseket, jogirodalmat, az egyes rendeletek megalkotását megelőző tanulmányokat (Zöld könyvek) és az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát is.