Polgári jog II. jellemzők

"A jogi Szakvizsga Kézikönyvek a vizsgázók szármára segédanyagul kívánnak szolgálni. A sorozatban megjelenő kötetek az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának Titkársága által kiadott Ismertetőben közölt tételek alapján dolgozzák fel az elsajátításra váró joganyagot. A normaszöveget - illetve annak jelentős hányadát -, továbbá a bírósági elvi határozatok szövegét vastagítva közöljük. Ismertetjük a felhasznált jogszabályok jegyzékét, továbbá az idézett bírósági elvi határozatok számát. A jogszabályhoz fűzött, azt kiegészítő, illetve megértését könnyítő magyarázat, valamint az Ismertetőben az egyes tételek mellett szereplő elsajátítandó joganyagként feltüntetett kapcsolódó anyagok (alkotmánybírósági határozatok, polgári elvi döntések) normál betűtípussal szerepelnek. Dőlt betűvel ismertetjük a vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, elsősorban a bíróságnak - a magyarázatban külön nem szereplő és a szerző által jelentősnek tartott - döntéseit, továbbá egyes esetekben a jogi műszavakat. Az ismertetőben közölt tételek feldolgozása a tételsorban feltüntetett kötelező elemeken kívül a szerző által szükségesnek tekintett magyarázatot és egyéb anyagokat tartalmazza." (Részlet a szerkeszti előszavából)