POLGÁRI JOG III.- ÖRÖKLÉSI JOG, CSALÁDI JOG jellemzők

A Polgári jog III. a Novissima Kiadó jogi szakvizsga kézikönyv sorozatánaktagjaként az A/1 tételsor 59-85. tételeit (öröklési jog, a házasság, acsalád és a gyám) dolgozza fel.A szerzők a korábbi kiadásban két különböző kötetben helyet kapottrészeket nem csak hatályosították, hanem– a családi jogi tételek a megfelelő helyeken tartalmazzák a 2012. január1-én hatályba lépő, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényvonatkozó részleteit,– az öröklési jogról szóló részekben pedig szerepelnek az új Ptk. tervezetének várható koncepcionális változásai is.Jogi Szakvizsga Kézikönyvek sorozatunkkal segítséget kívánunk nyújtani olvasóinknak a jogi szakvizsgára való felkészüléshez, ezért e könyvek ennek megfelelően célirányosan kerültek összeállításra.Az egyes fejezetek - melyek címe megegyezik a tételcímekkel - vastag betűvel tartalmazzák a tételhez szükséges jogszabályokat, normál betűvel ezek magyarázatát, s dőlt betűvel ismertetjük a tételhez kapcsolódó bírói gyakorlatot.