POLGÁRI PERRENDTARTÁS - 2010. JANUÁR 1. jellemzők

Polgári PerrendtartásAz 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal)Hatályos: 2010. szeptember 1-tőlEgységes szerkezetben a 2011. január 1. napján hatálybalépő módosításokkalA szerkesztés lezárva: 2010. szeptember 21.Terjedelem: 156 oldal