POLGÁRI PERRENDTARTÁS - 2015. OKTÓBER 8. jellemzők

Az 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységihatározatokkal)Hatályos: 2015. október 8-tólEgységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2015. november 1. és 2016.január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.A szerkesztés lezárva: 2015. október 13.