POLGÁRI PERRENDTARTÁS - KIEGÉSZÍTVE... jellemzők

A polgári perrendtartás immár közel hatvan éves és a viszonylag csendes, háborítatlan első évtizedek után a rendszerváltást követően a jogalkotó fókuszába került. A változásokat nem csak a nagyarányú társadalmi változások indukálták, de alkotmányossági, nemzetközi, emberi jogi megfontolások is szükségessé tették. Az eljárás gyorsítása, a bírósági szervezetrendszer racionalizálása olyan hívószavakká váltak, amelyekre sok módosítást fűzött fel a törvényalkotó. Indokoltnak tűnt tehát, hogy a polgári perrendtartás tekintetében is készüljön egy olyan kiadvány, amely a törvényszöveg mellett az élő, ekként érvényesülő jogot is tartalmazza szerkesztett formában. A bírósági gyakorlat válogatása és szerkesztése kapcsán azokat az elveket igyekeztünk követni, amelyeket a sorozatban megjelent más törvényeknél a szerkesztők már alkalmaztak. Így megtartottuk a döntvények auktoritásának sorrendjét, azon belül pedig - külön elválasztás nélkül - időrendi sorrendbe szedtük az erősen szelektált határozato