Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata I-III. jellemzők

A kötet elkészítésének fontos szempontja volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkereső közönség számára is megfelelően forgatható kiadvány készüljön el. A polgári perrendtartás magyarázata - a törvény fejezeteit követve - három kötetre tagolódik. A kiadvány egyenlő súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve, a lehető legteljesebb képet mutassa be az élő polgári eljárásjogról.