POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2010. JANUÁR 1. jellemzők

Az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal)Hatályos: 2010. augusztus 14-tőlA szerkesztés lezárva: 2010. augusztus 26.