POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2012. SZEPTEMBER 1. jellemzők

Polgári TörvénykönyvAz 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről(kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal)Hatályos: 2012. szeptember 1-tőlA szerkesztés lezárva: 2012. szeptember 4.