POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2015. SZEPTEMBER 1. jellemzők

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrőlHatályos: 2015. szeptember 1. napjától.Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel.A szerkesztés lezárva: 2015. szeptember 1.