Politikai filozófia felnőtteknek jellemzők

Ez a 2001-ben íródott politikai filozófiai mű a modern demokratikus társadalom fejlődési irányának és belső feszültségeinek, céljaiból és jellegéből adódó, többnyire feloldhatatlan nehézségeinek mesteri áttekintése. Valóságos "látlelet", amely azonban nemcsak a jelenről szól, hanem a politikai és társadalmi modernitás egész korszakáról. Az európai gondolkodás antik és középkori (teológiai) hátteréből elindulva és az "emberiség vallásához" vezető, közönségesen felvilágosodásnak nevezett útvonalon végighaladva, a Raymond Aron műhelyéből kikerült szerző úgyszólván mindent áttekint, ami a politikai filozófia illetékességébe tartozik: a politikai formákat csakúgy, mint a háború problematikáját...