Politológia jellemzők

Monografikus munkák a politikatudomány területén csak nagyon kis számban jelentek meg az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon. Rendszeres összefoglaló jellegű kifejtésre pedig még nem vállalkozott magyar szerző ezen a tudományterületen.
E könyv szerzőpárosa, Bihari Mihály és Pokol Béla e hiány pótlására vállalkozott, amikor az állami és a tágabb politikai szféra minden fontosabb intézményét feldolgozni igyekezett ebben a szintézis igényével íródott munkában.