POMPÁSAN BUSZOZUNK! - EGY LEMUR VALLOMÁSAI 2. jellemzők

Egy csúzlibaleset kitágítja a teret és az időt, elindítva az emlékezés szertelen folyamát. Az elbeszélő a rendszerváltozás kulisszái közül tekint vissza iskolás- és úttörőéveire, de érintőlegesen beavat a kisgyermekkor (Mintha élnél), valamint a felnőtté válás (Arc és hátraarc) meghatározó élményeibe is. A Pompásan buszozunk! Garaczi László érzékeny nyelvezetű, ellenállhatatlan humorú lemur-vallomásainak második kötete. amp;lt;br / amp;gt; amp;lt;br / amp;gt;Sajtóidézetek a kötetről amp;lt;a href= amp;quot;http://kiadok.lira.hu/media/kiadok/magveto/pomp_sajto.pdf amp;quot; target= amp;quot;_blank amp;quot; amp;gt; amp;lt;strong amp;gt;itt amp;lt;/strong amp;gt; amp;lt;/a amp;gt;.