PRISMA 3 SPANYOL MUNKAFÜZET jellemzők

A PRISMA Continúa munkafüzet a nyelvet alapszintű spanyol nyelvtudással rendelkező nyelvtanulóknak készült. Nyelvtani, olvasott szövegértési valamint szókincs feladatok találhatók benne. Használható a PRISMA Continúa tankönyv kiegészítő anyagaként, de önmagában is, mivel tartalmazza a feladatok megoldó kulcsát, valamint egy magyar nyelvű nyelvtani összefoglalót, amely elősegíti a kérdéses pontok tisztázását és a tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztését. Az oktatócsomag részei: tankönyv audio CD-melléklettel, tanári kézikönyv, munkafüzet. A tankönyv megfelel a Közös Európai Referenciakeret előírásainak és illeszkedik a Cervantes Intézet tantervéhez