PROGRAMOZÁS II. - MEGVALÓSÍTÁS jellemzők

Ez az informatikus hallgatóknak szánt egyetemi jegyzet 42 feladat C++ nyelven készített megoldását tartalmazza. Azt a folyamatot mutatja be, hogy hogyan születik meg egy feladat megoldási tervébl egy futtatható alkalmazás. A feladatok skálája az egyszer problémáktól az objektum elv programozási paradigma segítségével megoldott feladatokig terjed. A feladatok megoldási tervei ezen kötet párjának, a Programozás - Tervezés cím könyvre alapozva készültek, itt a terv kivitelezése, a megvalósítás kerül a középpontba. Mivel a végcél egy (igaz kisméret) szoftver elállítása, ezért a kötet kell figyelmet fordít a tesztelésre, st, a megoldások leírásával mintát ad a kielégít dokumentálásra is. Nem egy újabb programozási nyelvkönyvet tart kezében az Olvasó. Éppen az különbözteti meg ezt a könyvet a többi programozást bemutató szakkönyvtl, hogy ebben a nyelv másodlagos, a C++ nyelvrl mindig csak annyit mutat meg, amennyi az éppen vizsgált program kódolásához szükséges, helyette azokat a döntési szi