Programterv az óvodai testneveléshez jellemzők

Az oktatási rendszer minden szintjének megújulását szorgalmazó társadalmunkban a felnövekvő nemzedék nevelésének korszerűsítésére irányuló koncepciókban kiemelt helyen szerepelnek a tevékenységközpontú, képességfejlesztő, gyermekekre szabott nevelési elvek. Ezeknek az elgondolásoknak a nevelés gyakorlatában történő mielőbbi térhódításához szeretnénk hozzájárulni egy, az óvodai testnevelésben alkalmazható képességfejlesztő program kidolgozásával.