Prohászka és a római index jellemzők

Adriányi Gábor, a bonni egyetem egyháztörténésze 2000 júliusában kapott engedélyt, hogy betekintsen a Prohászka-ügy aktáiba. Kutatómunkájának eredménye ez a kötet, mely rávilágít az indexre tétel okaira, körülményeire, s közel százoldalnyi olyan dokumentumot tartalmaz, mely most kerülhet először a nyilvánosság elé. A könyv tehát kulcsfontosságú adalék a XX. századi magyar egyháztörténelem e feltáratlan fejezetéhez, s emellett kultúrtörténeti érdekesség. Merthogy Prohászka Ottokárt nemcsak teológiai munkássága tette ismertté hazánkban - társadalomtudományi és szépirodalmi művei is előkelő helyre emelték őt a magyar kultúra panteonjában.