Projekt Deutsch tanári kézikönyv 1 jellemzők

A Projekt Deutsch az Oxford University Press jól ismert Project English, illetve Project nyelvkönyvsorozat bevált módszertanát követi, és a felsőtagozat négy szintjén biztosít szilárd alapokat az általános iskolások számára a német nyelv elsajátításához. A nyelvkönyvsorozat az új kerettanterv nyelvtanítási koncepciójának alapvetően megfelel. A nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése a fő célkitűzés, ezeknek rendelődnek alá a kötetekben található fejezetek, szövegek és gyakorlatok. A nyelvkönyvsorozat az európai nyelvtanítási kritériumrendszer (A Common European Framework) figyelembevételével készült és íródott. A tankönyvhöz szorosan kapcsolódik a munkafüzet, melyben az órai tanagyag gyakorlása érdekes, motiváló feladatokon keresztül történik. A tankönyv mindig világosan jelöli, hogy melyik tanagyagrészhez melyik munkafüzeti feladatsor tartozik, és ezzel megkönnyíti mind a tanuló, mind pedig a tanár munkáját. A tananyag tartozéka még a hanganyag és a tanári kézikönyv, melynek magyar nyelvű változata a Librotrade Kft. gondozásában készült.