Projektirányítás Microsoft Office Project 2007 segítségével (CD melléklettel) jellemzők

Az MS-Project 2007-es változatának ismertetését nemcsak egy szokványos "felhasználói kézikönyv" formájában kapja kézhez az Olvasó, hanem összehangoltan: a módszer és technika, valamint az ember és a technika követelményeivel és lehetőségeivel. Külön kiemeljük a könyv ismeretátadás szempontjából fontos tulajdonságát; egyrészről a célzottan gyakorlatorientált voltát, másrészről az ismeretek önálló elsajátításának lehetőségét. A szerző e könyv megírásához azzal a célkitűzéssel fogott hozzá, hogy ne csupán egy egyszerű leírást, hanem tankönyvet adjon az érdeklődők kezébe. Az alapfogalmak és a főbb módszerek tisztázásán túl fontosnak tartotta, hogy az általa kritikusnak vélt technikákat egy-egy gyakorlatias feladat vagy feladatrészlet segítségével világítsa meg. A könyv feldolgozásához szükséges segédanyagokat, valamint az MS Project 2007 próbaverzióját a könyv CD melléklete tartalmazza.