Projektvezetés a szervezetekben jellemzők

A projektportfólió sikeres teljesítése alapvetően meghatározza egy szervezet hosszú távú működését, ezért a projekteknek és projektprogramoknak, valamint azok vezetésének stratégiai szerepe elvitathatatlan. Mindez indokolttá teszi a projekt vagy programszintű vezetési feladatok mellett a szervezeti szintű projekt- és programvezetési keretrendszer meglétét is.
A projektvezetés tartalmában kibővült, közelítésmódjában többdimenzióssá vált, szervezeti értelemben pedig többszintű feladat. Ugyanakkor a projektek és a projektprogramok tekintetében az azokat kezdeményező és az azokat teljesítő szervezetek feladatai részben eltérő közelítésmódot és eszközrendszert igényelnek.
A szerző szándéka szerint ez a könyv az előzőekben összegzett projektvezetési komplexitás kezeléséhez nyújt olyan elméleti-módszertani megalapozottságú támpontot, amely kerüli ugyan az ágazati specifikumokat, miközben esetpéldákkal segíti elő a gyakorlati alkalmazást.