Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez jellemzők

A kötetbe válogatott eljárások elsősorban a 10-18 évesek vizsgálatára alkalmasak. Ott, ahol a módszer egy ettől eltérő vagy szűkebb korcsoportot érint, azt külön feltüntettük.
A módszereket az áttekinthetőség kedvéért öt nagyobb csoportba soroltuk. A könyv ennek megfelelően tagolódik részekre. Az első rész olyan vizsgálati módszereket alkalmaz, amelyek a tanulók személyi sajátosságainak feltárásával foglalkoznak. A második rész a tanulási helyzettel kapcsolatos pszichológiai vizsgáló eljárásokból ad ízelítőt. A harmadik részben az osztályközösség megismerésének néhány módszerét ismertetjük. A negyedik részben olyan eljárások kaptak helyet, amelyek a családi hátteret hivatottak felderíteni. Végül az utolsó részben a pályairányulás feltárására alkalmas módszerekből mutatunk be néhányat. (Dr. Tóth László)