PUSKÁK ÉS SOROZATLÖVŐ KÉZI LŐFEGYVEREK NAGY ENCIKLOPÉDIÁJA jellemzők

Kötetünk áttekinti a kézi tűzfegyverek fejlődését a kezdetektőla mai ultramodern rohamkarabélyokig és géppuskákig, ésbe mutatja a történelemformáló jelentőségű tervezőket: SamuelColtot, Hiram Maximot, Pietro Antonio Berettát, valamint MihailKalasnyikovot. A történeti rész és a részletes listák lehetővé te -szik a rajongók számára a fegyverek azono sítását. 600 szí -nes kép és művészeti reprodukció mellett a fegyve rek műkö -dését szemléltető rajzok segítik az alapos tájékozó dást.