Puskás Gitáriskola / Puskás Gitarrenschule jellemzők

A zeneoktatási reform három tagozatra osztja a tanulókat, de a tagozatok szétválásáig egy tankönyvből kell tanulniuk. Olyan tananyagot kellett tehát összeállítani, amely ennek a követelménynek eleget tesz. Iskolánk felépítésének jellegzetessége, hogy az egyes technikai problémákra gyakorlatsorozatok készültek, és ezek szakaszonként indítva egymással párhuzamosan haladnak tovább. Ily módon a növendék egyszerű, könnyen érthető és elsajátítható formában ismerkedik meg a felmerülő problémákkal. Az azonos problémákkal foglalkozó darabok nem közvetlenül követik egymást, ezáltal nem válnak egyhangúvá; pihentető szakaszok vannak az anyagban, amelyek módot adnak a korábbi, nehezebb gyakorlatok ismétlésére, alapos kidolgozására. Iskolánk ezen felépítése lehetőséget ad arra, hogy különböző korú és képességű tanulók egyaránt eredményesen használhassák. Magasabb korú, esetleg más hangszeren előképzettséggel rendelkező növendékek a problémaindító gyakorlatok egy részét - a metodikai vonal törése nélkül - elhagyhatják.