Pusztai élet jellemzők

Sebők Zsigmond Pusztai élet című elbeszélés kötetében az alföldi életé és a tanyavilágé a főszerep. Ezek megfestése irodalmi működésének legfőbb jellemvonásai. A Pusztai élet az alföldi birtokra elszegődött intéző és a földbirtokos lányának romantikus története. A nazarénus egy paraszti sorban élő család története, akik a falu rendelete ellenében próbáltak boldogulni. A Teca a szép fogadósasszony és – betyárrá lett – féltékeny urának az esetét meséli el. A Paprikaváros a kisvárosi élet fontos mozzanatait sorakoztatja fel rövid, csattanós élcekben: politikai csatározások, a hivatali ügyes-bajos dolgok, a mise menete, mulatozások, születések és halál.