Rácsmustra jellemzők

Benyovszky Krisztián a nyitrai Konstantin Egyetem hungarisztika tanszékének tanársegédje ill. szlovák tanszékének PhD-hallgatója. Fő kutatási területe a szláv neostrukturalizmus, valamint Ottlik Géza munkássága. Első, Rácsmustra című kötete a 20. századi magyar szépprózával kapcsolatos irodalmi tanulmányokat, interpretációkat tartalmaz. Kaffka, Ottlik, Kosztolányi, Márai, Eszterházy és mások szövegének elemzésekor a szerző igyekezett együttesen érvényesíteni a befogadáselmélet és az alaktan módszertani elveit, ill. alkalmazta a metaforikus irodalomtörténet-írás eljárásait is.