Rajz és vizuális kultúra a 9. évfolyam, a szakiskolák I. osztálya számára jellemzők

A szakiskolákban új tantárgy a rajz és vizuális kultúra. A vizuális ismeretek alkalmazásának a képek pontos és hiteles kifejezésének legjellemzőbb eszköze a rajz. A vizuális kultúra része a tárgy- és környezetkultúra, melynek tanulmányozása szintén az új tantárgy keretein belül lehetséges.
Az ember kultúrateremtő tevékenysége a körülöttünk lévő természetes és mesterséges anyagok megformálásával a humanizált környezet megteremtésére irányul. Ebbe a folyamatba kívánunk betekinteni.
A hagyományokat és az életmód szerepét is figyelembe véve történetiségükben mutat be a könyv tárgy-együtteseket, majd alapfogalmakat vizsgál - köztük a modern és posztmodern viszonyával, valamint a giccs jelenségével is foglalkozik.