Rákóczi a néphagyományban jellemzők

A kötet a Rákóczi alakját megörökítő népi emlékezet különböző formáját (Rákóczi-mondakör, Rákóczi-kultuszok, stb.) dolgozza fel. A fejedelem alakján kívül a Rákóczi-szabadságharcnak a magyar társadalom egészét érintő és megmozgató nyolc évét a folklór "áttranszformált" rétegeiben is fellelhetjük. A kötet tematikusan először a Rákóczi-mondakört járja körül. Ezt követően a Rákóczi-emlékhelyeket mutatja be, majd tágabb összefüggésben kerül sor a kuruc kor mondahagyományának feldolgozására. Ez a fejezet foglalkozik a kurucok győzelmeivel, vereségeivel. A következő nagy fejezet feleleveníti a kuruc kor betyár hagyományait.