RÁKÓCZI ERZSÉBET LEVELEI FÉRJÉHEZ 1672-1707. jellemzők

Rákóczi Erzsébet (1654-1707), Rákóczi László és Bánffy Erzsébet gyermeke tízéves korában teljes árvaságra jutott, s még csak tizennégy éves volt, mikor férjhez adták Erdődy Gáborhoz, aki házasságuk második hetében meghalt. Egy évvel később Erdődy György felesége lett, ez a házasság azonban botrányba fulladt, férj és feleség különköltöztek, s szinte csak levélben érintkeztek egymással. Az asszony a birtokon élt, s terjedelmes levelekben számolt be férjének életéről, a birtok igazgatásáról, a gazdasági helyzetről, látogatóiról és a tőlük szerzett hírekről. Rákóczi Erzsébet ifjúkorától kezdve sokat levelezett, majd 1672-1707 között összesen 208 levelet írt férjének. E levelezés folytonossága, kiterjedtsége alapján méltán tekinthető a kor egyik legjelentősebb levélgyűjteményének. Az irodalomtörténeti és történeti kutatások számtalan irányzata találhat érdekes, értékes új információkat ebben az anyagban, mely - egyáltalán nem mellékesen - élvezetes olvasmány, és egyedülálló betekintést nyúj