Rákóczi tükör I-II. jellemzők

A Rákóczi-szabadságharc ismert és újonnan feltárt naplóiból és emlékirataiból csak részleteket közöl az összeállítás, de így válik lehetővé, hogy a szabadságharc egészéről átfogó kép alakuljon ki, továbbá képet kapjon az olvasó a szabadságharc társadalmáról, eredeti dokumentumokból ismerhesse meg a kor emberének szubjektív világát. A forrásgyűjtemény elsődlegesen a szélesebb olvasóközönségnek szól, de a kutatók igényeinek is igyekszik megfelelni. Lábjegyzetek segítik a jobb megértést, és névmagyarázat, illetve névmutató segíti az eligazodást. Az új kiadás szükségességét támasztja alá az a hosszú idő, mely az első kiadás (1973) óta eltelt, továbbá az, hogy ma csaknem beszerezhetetlen a könyv.