RAMSZESZ III. - A KADESI CSATA jellemzők

A francia Christian Jacq monumentális Ramszeszpentalógiájánakharmadik kötetében az ókori történelemegyik leghíresebb csataterére, egyik legádázabbütközetébe vezeti hősét és az olvasót.Hiába szilárdította meg belső hatalmátRamszesz, a fény fia, hiába nyerte el népe és a nagyhatalmú istenek támogatását az Évmilliók templománaka felépítésével, ha külső ellenségei szüntelenülországa vesztére törnek. A küzdelem tétje ezúttalnem saját trónja, hanem birodalmának a sorsa,Egyiptom léte. Ramszesznek minden eddiginélhatalmasabb és félelmetesebb ellenféllel kell megütköznie,a hettita hadsereggel, melynek ereje jóvalmeghaladja az egyiptomiét. A véres háború elkerülhetetlenneklátszik...Jacq mesteri módon, ezer színben, ezer formábanéleszti újjá az ókori Egyiptom világát, amelyéppúgy elbűvöli az olvasót, mint egykoron magát aszerzőt, akit örök életére rabul ejtett ez a világ.A regényt 1998-ban már megjelentettük, most újborítóval bocsátjuk az olvasóközönség rendelkezésére.