RASSZIZMUS A TUDOMÁNYBAN jellemzők

A tudomány és rasszizmus összefonódásának vizsgálatát nemcsak a tudományos köntösbe burkolt rasszizmus teszi szükségessé, hanem azok a megközelítések is, amelyek nem ártó, eloítéletes, rasszista szándékkal produkálják és reprodukálják a társadalmi kirekesztés folyamatait. A tudomány közvetlen és közvetett felelosségérol való gondolkodás, úgy véljük, elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjük történetileg kialakult rasszista vetületeit, és kritikusan szemlélve a tudományos módszerek és elméletalkotás kompromittáltságát a faji ideológiák létrejöttében, ezzel az örökséggel folyamatosan szembeszegülve keressük az eloítéletmentes tudományhoz vezeto utat. Reméljük, hogy a tudomány és a rasszizmus kapcsolatának nálunk félig-meddig tabunak minosülo problémájával foglalkozó kötetünk a társadalmi folyamatok leírására szolgáló egyes kulcskategóriák kibontásával elmélyíti a tudomány hatásaival, felelosségével kapcsolatos gondolkodást. Emellett segítséget nyújt abban hogy a kutatók politikailag érzéke