Az ércmadár jellemzők

A győzelemittas római katonák túlerejük tudatában vad üvöltéssel rontottak Hannibál maroknyi testőrségére, hogy elfogják a karthágói vezért. Azonban a sátrak között zúgás hallatszott roppant méretű szürke alkotmány egy hatalmas ércmadár, és amikor berregve a levegőbe emelkedett, a rómaiak ijedten vetették a földre magukat… Repülők Hannibál korában? Miféle csoda révén kerültek oda? Van-e újjászületés? Térdre tudja-e kényszeríteni a pun vezér Rómát? Be lehet-e avatkozni a történelem menetébe? Ezekre és más elgondolkodtató kérdésekre ad választ Ráth-Végh István lebilincselő regényében.