Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika jellemzők

A kötet a modern irodalomtudomány egyik legjelentősebb és immár Magyarországon is nagy hatású irányzata, a konstanzi recepcióesztétika vezéralakjának legfontosabb tanulmányaiból nyújt válogatást. Jauß első magyar nyelven kiadott kötete reprezentálja munkásságának sokrétűségét. E könyvében összegyűjtött tanulmányai a címben jelzett hármas érdeklődési irány köré rendeződnek, de bemutatják a szerző szövegelemző eljárását éppúgy, mint a posztmodernről alkotott felfogását. A válogatás tartalmazza az utóbbi évtizedek egyik legérdekesebb és legtanulságosabb irodalomelméleti vitáját is Paul de Man híres tanulmányát Jaußról, illetve a német irodalomtudós erre írott válaszát.