Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában jellemzők

Meghökkentő kérdésfelvetések és válaszok, könnyed, de hibátlan bölcseleti rendszert alkotó következtetések, állítások jellemzik Lin-csi beszélgetéseit, melyek mindig a lényegről folynak; a létezés és a boldogulás nagy kérdéseiről.
"Ha nem állt volna buddhista szerzetesnek, bizonyára rablóvezér lett volna belőle" - állították életrajtírói Lin-csi apátról...