Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában jellemzők

"Én, Su-la-ce, többször olvasva írástudó társaim soványka munkáját, úgy gondoltam -mielőtt még Mesteremet követve utoljára megigazítom kérges, vén testemen szerzetesi öltözetemet és a végső nyugalomba távozom-, magam is emlékezetembe idézem, s írásba foglalom azokat a bölcsességtől és szeretettől sugárzó reggeli beszélgetéseket, amelyeknek ifjú novícius koromban résztvevője voltam Lin-csi apát Huo-to folyó parti kolostorában.
Ezeket nyújtom most át nektek, méltó és méltatlan, bölcs és balga, létező és leendő szerzeteseknek és világiaknak, hogy mielőbb meglássátok magatokat és egymást Lin-csi szellemének világosságánál. Ha akartok, figyeljetek, ha nem akartok, ne figyeljetek rám. Különben boldoguljatok, ahogy tudtok!" (A szerző)