Regionális támogatások az Európai Unióban jellemzők

A könyv az Európai Unió regionális és kohéziós politikájának céljait, eszközeit és intézményeit elemzi. Bemutatja a támogatáspolitika fejlődéstörténetét, a strukturális politikai reformok eredményeit, a Strukturális Alapok felhasználásának szabályait, ismerteti a támogatások hatásait a tagállamok térszerkezetére, a nemzeti regionális politikák támogatásigazgatási rendszereit. Több régióról készített esettanulmányok példáján összegzi a regionális programok készítésének tapasztalatait, a programok végrehajtásának szervezését, az eredmények értékelésének módszereit. Értékeli a magyar regionális politikai intézményrendszer felkészültségét a strukturális támogatások fogadására, és vázolja az EU-konform irányítási struktúra elemeit. A könyv melléklete a Strukturális Alapok szabályozási dokumentumait adja közre.