Regionális tudomány jellemzők

A könyv bevezetés a regionális tudomány témakörébe.
A regionális tudomány - ellentétben a legtöbb nyugati országgal - Magyarországon még nem önálló tudományos diszciplína. Az Európai Uniós csatlakozás nyomán a hazai regionális kutatók - akik most a különböző tudományágak (elsősorban: földrajztudomány, közgazdaságtan, jogtudomány) keretén belül végzik munkájukat - nívós műveikkel is bizonyítani kívánják a regionális tudomány létét. Egyik ilyen megalapozó munka a Franciaországban élő magyar származású tudós, Benkő György jelen műve. A mű eredetije a Presses Universitaires de France kiadónál jelent meg 1998-ban.
A tartalomból: A regionális tudomány "miértje" és "hogyanja"; A regionális tudomány nemzetközi hálózata és eredményei; Tér és gazdaság a regionális tudomány megszületése előtt; A regionális tudomány története, kiemelkedő képviselői; A regionális tudomány módszerei; A regionális tudomány jelene; A nagyvárosi fejlődés; A lokális és a globális; A regionális tudományt érintő viták.